Godkjenning av våpen og flagg, Kvitsøy kommune, Rogaland.

DatoFOR-1989-05-26-332
PublisertII 1989 118
Ikrafttredelse06.07.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvitsøy kommune, Rogaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Kvitsøy

Fastsatt ved kgl.res. av 26. mai 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Kvitsøy kommunestyres vedtak 16. desember 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Kvitsøy kommunes våpen blir: I blått tre sølv fyrlykter, 2-1.

Kvitsøy kommunes flagg blir: I blått tre hvite fyrlykter, 2-1.