Godkjenning av våpen og flagg, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1989-05-26-333
PublisertII 1989 118
Ikrafttredelse06.07.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Trondheim

Fastsatt ved kgl.res. av 26. mai 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Trondheim formannskaps vedtak 9. februar 1989 om flagg for kommunen godkjennes.

Trondheim kommunes flagg blir: I rødt en gul rose med åtte kronblad.