Godkjenning av våpen og flagg, Rendalen kommune, Hedmark.

DatoFOR-1989-06-02-447
PublisertII 1989 132
Ikrafttredelse18.08.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forRendalen kommune, Hedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Rendalen

Fastsatt ved kgl.res. av 2. juni 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Rendalen kommunestyres vedtak 9. mars 1989 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Rendalen kommunes våpen blir: I blått to sølv reinsdyrhoder, 1-1.

Rendalen kommunes flagg blir: I blått to hvite reinsdyrhoder, 1-1.