Godkjenning av våpen og flagg, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1989-06-02-448
PublisertII 1989 132
Ikrafttredelse18.08.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forOverhalla kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Overhalla

Fastsatt ved kgl.res. av 2. juni 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Overhalla kommunestyres vedtak 12. desember 1988 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Overhalla kommunes våpen blir: I gull sju røde kors som danner en sirkel.

Overhalla kommunes flagg blir: I gult sju røde kors som danner en sirkel.