Fastsetting av grensen mellom Skjåk, Lom og Vågå kommuner, Oppland.

DatoFOR-1989-06-09-471
PublisertII 1989 142
Ikrafttredelse18.08.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkjåk, Lom og Vågå kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelGrenseregulering, Skjåk, Lom og Vågå

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 9. juni 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

I

Grensen mellom Lom kommune og Vågå kommune i Oppland fylke fra Skaihøi til elven Skjenna fastsettes i samsvar med grensebeskrivelse.

II

Grensen mellom Lom kommune og Skjåk kommune i Oppland fylke fra det punkt hvor grensen mellom eiendommer i Lom på den ene siden og Skjåk på den andre siden treffer grensen mot Finndalen statsallmenning, og til det trigonometriske punkt på skardtind hvor Lesja kommune støter til, fastsettes i samsvar med grensebeskrivelse. 

Vedlegg 1 

Grensebeskrivelse for grensen mellom Lom og Vågå kommuner i Oppland fylke fra Skaihøi til elven Skjenna:

Grensen mellom Lom kommune og Vågå kommune, begge i Oppland fylke, skal gå fra Statens kartverks trigonometriske punkt på Skaihøi, høyde 1590 m.o.h i nordnordøstlig retning og i rett linje til der hvor Gjerdingsåis østre løp renner ut i Finna. Herfra går grensen opp etter Gjerdingsåi til et punkt i Gjerdingsåi hvor denne endrer retning fra sydøst og går mot syd. Fra dette punktet, som ligger ca. 300 m sydvest for høyde 1537 m.o.h. på Klommern går kommunegrensen etter en rett linje mot Høyfjellskommisjonens allmenningsvarde på Skulnebben inntil det punktet hvor denne rettlinjen treffer elven Skjerva. Her støter Lesja kommune, også i Oppland fylke, til.

Navn og høyder som er angitt i beskrivelsen ovenfor finnes på Statens kartverks gradteigskart i målestokk 1:50.000, 1618-I Vågå (utgave 1982) og 1419-II Dombås (utgave 1973). 

Vedlegg 2 

Grensebeskrivelse for grensen mellom Lom og Skjåk kommuner i Oppland fylke fra det punkt hvor grensen mellom eiendommer i Lom på den ene siden og Skjåk på den andre siden treffer Finndalen statsallmenning, og til det trigonometriske punkt på Skardtind hvor Lesja kommune støter til:

Fra det punktet hvor grensen mellom eiendommer i Lom på den ene siden og i Skjåk på den andre siden treffer grensen mot Finndalen statsallmenning, skal grensen mellom Lom og Skjåk kommuner, begge i Oppland fylke, følge vestgrensen for Finndalen statsallmenning slik denne er fastsatt i Høyfjellskommisjonens kjennelse av 20. mars 1933. Fra dette punktet går kommunegrensen først i nordvestlig retning etter rettlinjen mellom merkesatt punkt i allmenningsgrensen nær høyde 1215 m.o.h. på Knubban og Statens kartverks trigonometriske punkt med høyde 1832 m.o.h. på Horrungen. Her bøyer grensen mot nordøst og går ca. 11,3 km i rett linje fram til det trigonometriske punktet på Skardtind med høyde 1883 m.o.h. hvor Lesja kommune, også i Oppland fylke støter til.

Navn og høyder som er angitt i beskrivelsen ovenfor finnes på Statens kartverks gradteigskart i målestokk 1:50.000 1518-I Skjåk (utgave 1986), 1618- IV Lom (utgave 1982) og 1419-III Lesjaskog (utgave 1973).