Fylkesgrensen Nordland - Troms i sjøen.

DatoFOR-1989-06-09-472
PublisertII 1989 142
Ikrafttredelse18.08.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordland og Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelFylkesgrensen Nordland - Troms i sjøen

Fastsatt ved kgl.res. av 9. juni 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Fylkesgrensen mellom Nordland og Troms i sjøen fastsettes i samsvar med grensebeskrivelse. Grensen er samtidig grense for Andøy kommune i Nordland fylke mot Kvæfjord, Harstad, Bjarkøy og Torsken i Troms fylke. 

Grensebeskrivelse

Fylkesgrensen Nordland - Troms i sjøen, samtidig grense mellom kommunene Andøy - Kvæfjord, Andøy - Harstad, Andøy - Bjarkøy og Andøy - Torsken, går fra utløpet av Skjellbekken i sjøen ved Kinnstranda sørvestligst i Andfjorden. Den går i henimot NV-lig retning til punkt 1 i fjorden ved litle Flesa. Her vinkler grensen og går i henimot ØtN-lig retning til punkt 2 i Andfjorden. Her vinkler grensen og går i henimot NØtN-lig retning til punkt 3 i Andfjorden. Her vinkler grensen og går i henimot NtØ-lig retning til punkt 4 i grunnlinjen. Her vinkler grensen og går i NNV-lig retning vinkelrett ut fra grunnlinjen til punkt 5 i territorialgrensen, hvor fylkesgrensen Nordland - Troms slutter.

Grensen går i rett linje mellom de angitte punkter.