Godkjenning av våpen og flagg, Siljan kommune, Telemark.

DatoFOR-1989-06-16-584
PublisertII 1989 164
Ikrafttredelse09.09.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forSiljan kommune, Telemark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Siljan

Fastsatt ved kgl.res. av 16. juni 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Siljan kommunestyres vedtak 20. oktober 1988 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Siljan kommunes våpen blir: I grønt tre opprette sølv sagblad.

Siljan kommunes flagg blir: I grønt tre opprette hvite sagblad.