Godkjenning av våpen og flagg, Oppland fylkeskommune.

DatoFOR-1989-06-23-590
PublisertII 1989 168
Ikrafttredelse09.09.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forOppland fylkeskommune,
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Oppland

Fastsatt ved kgl.res. av 23. juni 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Oppland fylkestings vedtak 13. mars 1989 om våpen og flagg for fylkeskommunen godkjennes.

Oppland fylkeskommunes våpen blir: I grønt en sølv mogop.

Oppland fylkeskommunes flagg blir: I grønt en hvit mogop.