Regulering av kommunegrensen mellom Lørenskog og Rælingen kommuner, Akershus.

DatoFOR-1989-06-23-591
PublisertII 1989 168
Ikrafttredelse01.01.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forLørenskog og Rælingen kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelGrenseregulering, Lørenskog og Rælingen

Fastsatt ved kgl.res. av 23. juni 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov av 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling overføres gnr. 83, bnr. 236 og 237, samt parsell av gnr. 83, bnr. 234, samlet ca. 3.300 kvadratmeter, fra Lørenskog kommune i Akershus fylke til Rælingen kommune i samme fylke. Videre overføres gnr. 106, bnr. 389 og gnr. 106, bnr. 396, samlet ca. 1.300 kvadratmeter, fra Rælingen kommune til Lørenskog kommune.

Overføringene skjer med virkning fra 1. januar 1990.