Regulering av kommunegrensen mellom Kristiansand og Vennesla kommuner, Vest-Agder fylke.

DatoFOR-1989-06-23-592
PublisertII 1989 169
Ikrafttredelse01.01.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forKristiansand og Vennesla kommuner, Vest-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelGrenseregulering, Kristiansand og Vennesla

Fastsatt ved kgl.res. av 23. juni 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov av 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling overføres Røssebrekka, gnr. 122, bnr. 2 og Lyngbu, gnr. 122, bnr. 22, samlet ca 500 mål, fra Kristiansand kommune i Vest-Agder fylke til Vennesla kommune i samme fylke.

Overføringene skjer med virkning fra 1. januar 1990.