Godkjenning av våpen og flagg, Nesna kommune, Nordland.

DatoFOR-1989-06-23-593
PublisertII 1989 169
Ikrafttredelse09.09.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesna kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Nesna

Fastsatt ved kgl.res. av 23. juni 1989. Fremmet et Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Nesna kommunestyres vedtak 17. desember 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Nesna kommunes våpen blir: Delt av gull og blått ved omvendt sparresnitt.

Nesna kommunes flagg blir: Delt av gult og blått ved omvendt sparresnitt.