Opprettelse av Marker prestegjeld, Østre Borgesyssel prosti, Borg bispedømme, Aremark, Marker og Rømskog kommuner, Østfold.

DatoFOR-1989-07-14-633
PublisertII 1989 196
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forAremark, Marker, Rømskog kommuner, Østfold
HjemmelLOV-1953-04-29-1-§1
Kunngjort
KorttittelOpprettelse av prestegjeld, Østfold

Fastsatt ved kgl.res. av 14. juli 1989. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer slås Aremark og Rødenes prestegjeld i Østre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme sammen til et nytt Marker prestegjeld som omfatter kommunene Aremark, Marker og Rømskog.