Kommunegrensen Nordkapp - Porsanger, Finnmark.

DatoFOR-1989-07-14-634
PublisertII 1989 197
Ikrafttredelse09.09.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordkapp og Porsanger kommuner, Finnmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelKommunegrensen Nordkapp - Porsanger

Fastsatt ved kgl.res. av 14. juli 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Kommunegrensen mellom Nordkapp og Porsanger kommuner i sjøen fastsettes i samsvar med grensebeskrivelse.

Kgl.res. av 12. februar 1937 oppheves for så vidt gjelder grensestrekningen i sjøen mellom Nordkapp og Porsanger kommuner. 

Grensebeskrivelse

Kommunegrensen Nordkapp - Porsanger for så vidt denne faller i sjøen begynner ved Luccanjar'ga og går i henimot SØtØ-lig retning til punkt 1 (X: 7842880, Y: 449650). Her vinkler grensen og går i NØ-lig retning til punkt 2 (X: 7847780, Y: 455350). Her vinkler grensen og går i ØtN-lig retning til punkt 3 (X: 7848670, Y: 461080). Her vinkler grensen og går i S-lig retning til punkt 4 (X: 7840790, Y: 460900). Fra sistnevnte punkt går grensen i ØtS-lig retning til Vallesjåkkas utløp i fjorden.

Grensen går rettlinjet mellom de nevnte punkter.

Navn er tatt fra kartbladene 2036 II og 2136 III, målestokk 1:50.000.

X betegner nordkoordinatene og Y betegner østkoordinatene. Koordinatene er hentet i UTM sone 35.