Godkjenning av våpen og flagg, Etnedal kommune, Oppland.

DatoFOR-1989-07-14-635
PublisertII 1989 197
Ikrafttredelse09.09.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forEtnedal kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Etnedal

Fastsatt ved kgl.res. av 14. juli 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Etnedal kommunestyre 9. mai 1989 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Etnedal kommunes våpen skal vera: På blå grunn ei gull kvelvingsbru.

Etnedal kommunes flagg skal vera: På blå grunn ei gul kvelvingsbru.