Godkjenning av våpen og flagg, Flakstad kommune, Nordland.

DatoFOR-1989-07-14-636
PublisertII 1989 197
Ikrafttredelse09.09.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlakstad kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Flakstad

Fastsatt ved kgl.res. av 14. juli 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Flakstad kommunestyres vedtak 21. oktober 1988 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Flakstad kommunes våpen blir: I blått en sølv tørnbolt.

Flakstad kommunes flagg blir: I blått en hvit tørnbolt.