Godkjenning av våpen og flagg, Tolga kommune, Hedmark.

DatoFOR-1989-07-14-637
PublisertII 1989 198
Ikrafttredelse09.09.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forTolga kommune, Hedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Tolga

Fastsatt ved kgl.res. av 14. juli 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Tolga kommunestyres vedtak 3. november 1988 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Tolga kommunes våpen blir: I rødt ei gull klokke.

Tolga kommunes flagg blir: I rødt ei gul klokke.