Godkjenning av våpen og flagg, Seljord kommune, Telemark.

DatoFOR-1989-09-15-958
PublisertII 1989 326
Ikrafttredelse15.10.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forSeljord kommune, Telemark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Seljord

Fastsatt ved kgl.res. av 15. september 1989. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Seljord kommunestyre 27. april 1989 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Seljord kommunes våpen skal vera: På raud grunn ein gull sjøorm.

Seljord kommunes flagg skal vera: På raud grunn ein gul sjøorm.