Godkjenning av våpen og flagg, Sauherad kommune, Telemark.

DatoFOR-1989-10-20-1073
PublisertII 1989 413
Ikrafttredelse07.12.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forSauherad kommune, Telemark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sauherad

Fastsett ved kgl.res. av 20. oktober 1989. Fremje av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Sauherad kommunestyres vedtak 27. april 1989 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Sauherad kommunes våpen blir: I blått et gull epletre.

Sauherad kommunes våpen blir: I blått et gult epletre.