Godkjenning av våpen og flagg, Surnadal kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1989-10-27-1075
PublisertII 1989 413
Ikrafttredelse07.12.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forSurnadal kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Surnadal

Fastsett ved kgl.res. av 27. oktober 1989. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Surnadal kommunestyre 29. juni 1989 om våpen og flagg for kommunene vert godkjent.

Surnadal kommunes våpen skal vera: På grøn grunn ein skråstilt sølv tvillingstreng laga med taggesnitt.

Surnadal kommunes flagg skal vera: På grøn grunn ein skråstilt kvit tvillingstreng laga med taggesnitt.