Godkjenning av våpen og flagg, Balestrand kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1989-11-17-1201
PublisertII 1989 439
Ikrafttredelse17.11.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forBalestrand kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Balestrand

Fastsatt ved kgl.res. av 17. november 1989. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Balestrand kommunestyre 15. mars 1989 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Balestrand kommunes våpen skal vera: På blå grunn eit oppveksande nedvend sølv sverd.

Balestrand kommunes flagg skal vera: På blå grunn eit oppveksande nedvend kvitt sverd.