Godkjenning av våpen og flagg, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1989-12-08-1208
PublisertII 1989 456
Ikrafttredelse08.12.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamdalseid kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Namdalseid

Fastsatt ved kgl.res. av 17. november 1989. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Namdalseid kommunestyres vedtak 31. august 1989 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Namdalseid kommunes våpen blir: Kløvd av sølv og grønt ved kløverbladsnitt.

Namdalseid kommunes flagg blir: Kløvd av hvitt og grønt ved kløverbladsnitt.