Godkjenning av våpen og flagg, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1990-01-12-35
PublisertII 1990 10
Ikrafttredelse12.01.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forAskvoll kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Askvoll

Fastsatt ved kgl.res. av 12. januar 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Askvoll kommunestyre 26. november 1985 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Askvoll kommunes våpen skal vera: På grøn grunn ein utskrådd gjennombora sølv kross.

Askvoll kommunes flagg skal vera: På grøn grunn ein utskrådd gjennombora kvit kross.