Godkjenning av våpen og flagg, Evenes kommune, Nordland.

DatoFOR-1990-01-12-36
PublisertII 1990 10
Ikrafttredelse12.01.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forEvenes kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Evenes

Fastsatt ved kgl.res. av 12. januar 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Evenes kommunestyres vedtak 23. februar 1989 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Evenes kommunes våpen blir: I rødt et sølv hjul.

Evenes kommunes flagg blir: I rødt et hvitt hjul.