Godkjenning av våpen og flagg, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1990-01-26-47
PublisertII 1990 18
Ikrafttredelse26.01.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forHøylandet kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Høylandet

Fastsatt ved kgl.res. av 26. januar 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Høylandet kommunestyres vedtak 24. april 1989 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Høylandet kommunes våpen blir: I grønt en oppflygende sølv svane.

Høylandet kommunes flagg blir: I grønt en oppflygende hvit svane.