Endring av navnet på Karasjok kommune, Finnmark.

DatoFOR-1990-01-26-48
PublisertII 1990 18
IkrafttredelseFylkesmannen bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forKàràsjohka - Karasjok kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1954-11-12-1-§2
Kunngjort
KorttittelEndr. av navnet på Karasjok

Fastsatt ved kgl.res. av 26. januar 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Etter § 2 i kommuneloven bestemmes:

1.Navnet på Karasjok kommune i Finnmark fylke endres til Kàràsjohka - Karasjok.
2.Navneendringen settes i verk fra det tidspunkt fylkesmannen i Finnmark fastsetter.