Godkjenning av våpen og flagg, Bindal kommune, Nordland.

DatoFOR-1990-02-09-51
PublisertII 1990 24
Ikrafttredelse09.02.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forBindal kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Bindal

Fastsatt ved kgl.res. av 9. februar 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Bindal kommunestyres vedtak 4. juli 1989 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Bindal kommunes våpen blir: I blått seks gull nagler i rosett.

Bindal kommunes flagg blir: I blått seks gule nagler i rosett.