Godkjenning av våpen og flagg, Sør-Aurdal kommune, Oppland.

DatoFOR-1990-02-09-52
PublisertII 1990 24
Ikrafttredelse09.02.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Aurdal kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sør-Aurdal

Fastsatt ved kgl.res. av 9. februar 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Sør-Aurdal kommunestyres vedtak 6. juli 1989 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Sør-Aurdal kommunes våpen blir: I blått et gull relikvieskrin.

Sør-Aurdal kommunes flagg blir: I blått et gult relikvieskrin.