Godkjenning av våpen og flagg, Gulen kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1990-02-09-53
PublisertII 1990 24
Ikrafttredelse09.02.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forGulen kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Gulen

Fastsatt ved kgl.res. av 9. februar 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Gulen kommunestyre 27. april 1989 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Gulen kommunes våpen skal vera: På blå grunn to utbøygde sølv krossar.

Gulen kommunes flagg skal vera: På blå grunn to utbøygde kvite krossar.