Godkjenning av våpen og flagg, Storfjord kommune, Troms.

DatoFOR-1990-02-09-54
PublisertII 1990 24
Ikrafttredelse09.02.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forStorfjord kommune, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Storfjord

Fastsatt ved kgl.res. av 9. februar 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Storfjord kommunestyres vedtak 28. april 1989 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Storfjord kommunes våpen blir: I rødt tre gull valmuer stilt i trepass.

Storfjord kommunes flagg blir: I rødt tre gule valmuer stilt i trepass.