Godkjenning av våpen og flagg, Norddal kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1990-02-16-129
PublisertII 1990 30
Ikrafttredelse16.02.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorddal kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Norddal

Fastsett ved kgl.res. 16. februar 1990. Fremja av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Norddal kommunestyre 6. juli 1989 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Norddal kommunes våpen skal vera: På gull grunn ein raud jordbærstengel.

Norddal kommunes flagg skal vera: På gul grunn ein raud jordbærstengel.