Godkjenning av våpen og flagg, Solund kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1990-02-16-130
PublisertII 1990 30
Ikrafttredelse16.02.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forSolund kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Solund

Fastsett ved kgl.res. 16. februar 1990. Fremja av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Solund kommunestyre 17. november 1988 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Solund kommunes våpen skal vera: På sølv grunn fem blå spissruter.

Solund kommunes flagg skal vera: På kvit grunn fem blå spissruter.