Godkjenning av våpen og flagg, Våle kommune, Vestfold.

DatoFOR-1990-02-23-135
PublisertII 1990 41
Ikrafttredelse23.02.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forVåle kommune, Vestfold
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Våle

Fastsatt ved kgl.res. av 23. februar 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Våle kommunestyres vedtak 13. september 1989 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Våle kommunes våpen blir: I grønt en gull mistelteinkvist.

Våle kommunes flagg blir: I grønt en gul mistelteinkvist.