Godkjenning av våpen og flagg, Torsken kommune, Troms.

DatoFOR-1990-03-30-246
PublisertII 1990 72
Ikrafttredelse30.05.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forTorsken kommune, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Torsken

Fastsatt ved kgl.res. av 30. mars 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Torsken kommunestyres vedtak 20. september 1989 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Torsken kommunes våpen blir: I svart et gull ankerkors.

Torsken kommunes flagg blir: I svart et gult ankerkors.