Godkjenning av våpen og flagg, Luster kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1990-04-20-258
PublisertII 1990 83
Ikrafttredelse30.05.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forLuster kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Luster

Fastsatt ved kgl.res. av 20. april 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Luster kommunestyre 11. oktober 1989 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Luster kommunes våpen skal vera: På blå grunn ein sølv linderanke lagt i sirkel.

Luster kommunes flagg skal vera: På blå grunn ein kvit linderanke lagt i sirkel.