Godkjenning av våpen og flagg, Samnanger kommune, Hordaland.

DatoFOR-1990-04-27-303
PublisertII 1990 111
Ikrafttredelse30.06.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forSamnanger kommune, Hordaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Samnanger

Fastsatt ved kgl.res. av 27. april 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Samnanger kommunestyre 7. september 1989 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Samnanger kommunes våpen skal vera: På raud grunn seks gull dråpar som lagar ein sirkel.

Samnanger kommunes flagg skal vera: På raud grunn seks gule dråpar som lagar ein sirkel.