Forskrift om tiltaksstipend til elever fra Nord-Troms og Finnmark i videregående utdanning.

DatoFOR-1990-04-27-640
PublisertII 1990 235
Ikrafttredelse27.04.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Troms og Finnmark
HjemmelLOV-1985-04-26-21
Kunngjort
KorttittelForskrift om tiltaksstipend, Nord-Troms/Finnmark

Utdannings- og forskningsdepartementet har 27. april 1990 med hjemmel i lov 26. april 1985 nr. 21 fastsatt forskrift om tildeling av tiltaksstipend for undervisningsåret 1990-91 til elever fra Nord-Troms og Finnmark. 

1.1 Ordningen gjelder borteboende elever i videregående utdanning, som er fra tiltakssonen i Nord-Troms (kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Karlsøy) og Finnmark.

Det er et vilkår at søkere under 19 år har foreldrehjemmet i tiltakssonen, og at søkere over 19 år har registrert bosted (i Folkeregisteret) i tiltakssonen.

1.2. Tiltakstipend kan tildeles når søkeren har rett til botillegg etter kap II pkt. 3, kap III pkt. 3 eller kap V - jf. Lånekassens hefte: Forskrifter av 2. september 1989 nr. 243 om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 1990-91 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 1990.
1.3 For 1990-91 er stipendiet kr. 500,- pr. mnd. Det kommer i tillegg til eventuelt utdanningsstipend, men inngår som en del av det samlede støttebeløpet - jf. kap II pkt. 5 og 6 og kap. III pkt. 5 og 6 i Lånekassens forskriftshefte.