Godkjenning av våpen og flagg, Førde kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1990-05-04-322
PublisertII 1990 122
Ikrafttredelse30.06.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forFørde kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Førde

Fastsatt ved kgl.res. av 4. mai 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Førde kommunestyre 27. september 1986 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Førde kommunes våpen skal vera: På raud grunn tre sølv plogjarn, 2-1.

Førde kommunes flagg skal vera: På raud grunn tre kvite plogjarn, 2-1.