Delegering av myndighet etter alkoholloven til formannskapet, Haugesund kommune, Rogaland.

DatoFOR-1990-06-13-1041
PublisertII 1990 388
Ikrafttredelse31.01.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forHaugesund kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§1-12
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet, alkoholloven, Haugesund

Kapitteloversikt:

I medhold av § 1-12 i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk har Haugesund kommunestyret 13. juni 1990 gjort vedtak om delegering av myndighet til formannskapet:

I

Etter §§ 3-7 og 4-4 i alkoholloven å fastsette tid for salg og skjenking av alkoholholdig drikk.

II

Gjelder fra: Kunngjøringsdato.

III

Nærmere opplysninger kan fåes ved henvendelse til rådmannskontoret.