Godkjenning av våpen og flagg, Gratangen kommune, Troms.

DatoFOR-1990-06-15-505
PublisertII 1990 171
Ikrafttredelse17.08.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forGratangen kommune, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Gratangen

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 15. juni 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Gratangen kommunes våpen blir: I blått en innbøyd sølv sparre.

Gratangen kommunes flagg blir: I blått en innbøyd hvit sparre.