Godkjenning av våpen og flagg, Tjeldsund kommune, Nordland.

DatoFOR-1990-06-29-526
PublisertII 1990 199
Ikrafttredelse17.08.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forTjeldsund kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Tjeldsund

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 29. juni 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Tjeldsund kommunestyres vedtak 19. desember 1989 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Tjeldsund kommunes våpen blir: I sølv et blått Antonius-kors.

Tjeldsund kommunes flagg blir: I hvitt et blått Antonius-kors.