Godkjenning av våpen og flagg, Kvænangen kommune, Troms.

DatoFOR-1990-07-13-572
PublisertII 1990 225
Ikrafttredelse07.09.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvænangen kommune, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Kvænangen

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 13. juli 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Kvænangen kommunestyres vedtak 28. februar 1990 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Kvænangen kommunes våpen blir: I sølv en blå blåklokkeplante.

Kvænangen kommunes flagg blir: I hvitt en blå blåklokkeplante.