Godkjenning av våpen og flagg, Fedje kommune, Hordaland.

DatoFOR-1990-07-13-573
PublisertII 1990 225
Ikrafttredelse07.09.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forFedje kommune, Hordaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Fedje

Fastsett ved Kronsprinsreg.res. 13. juli 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Fedje kommunestyre 13. februar 1990 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Fedje kommunes våpen skal vera: På blå grunn to skrått framveksande sølv årar.

Fedje kommunes flagg skal vera: På blå grunn to skrått framveksande kvite årar.