Godkjenning av våpen og flagg, Nannestad kommune, Akershus.

DatoFOR-1990-07-13-574
PublisertII 1990 225
Ikrafttredelse07.09.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNannestad kommune, Akershus
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Nannestad

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 13. juli 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Nannestad kommunestyres vedtak 12. mars 1990 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Nannestad kommunes våpen blir: I grønt en gull hestehovplante.

Nannestad kommunes flagg blir: I grønt en gul hestehovplante.