Godkjenning av våpen og flagg, Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1990-08-31-744
PublisertII 1990 286
Ikrafttredelse04.11.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forSnillfjord kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Snillfjord

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 31. august 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Snillfjord kommunestyres vedtak 10. mai 1990 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Snillfjord kommunes våpen blir: I grønt et sølv greip.

Snillfjord kommunes våpen flagg blir: I grønt et hvitt greip.