Godkjenning av våpen og flagg, Gamvik kommune, Finnmark.

DatoFOR-1990-09-28-818
PublisertII 1990 312
Ikrafttredelse09.12.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forGamvik kommune, Finnmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Gamvik

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 28. september 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Gamvik kommunestyres vedtak 21. mai 1990 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Gamvik kommunes våpen blir: I rødt tre skråstilte gull garnnåler.

Gamvik kommunes flagg blir: I rødt tre skråstilte gule garnnåler.