Godkjenning av våpen og flagg, Masfjorden kommune, Hordaland.

DatoFOR-1990-09-28-819
PublisertII 1990 312
Ikrafttredelse09.12.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forMasfjord kommune, Hordaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Masfjorden

Fastsett ved Kroprinsreg.res. av 28. september 1990. Fremja av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Masfjorden kommunestyre 26. mars 1990 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Masfjorden kommunes våpen skal vera: På raud grunn tre gull heldrer stilte i trepass.

Masfjorden kommunes flagg skal vera: På raud grunn tre gule heldrer stilte i trepass.