Godkjenning av våpen og flagg, Leksvik kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1990-09-28-820
PublisertII 1990 313
Ikrafttredelse09.12.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forLeksvik kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Leksvik

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 28. september 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Leksvik kommunestyres vedtak 2. juli 1990 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Leksvik kommunes våpen blir: I blått en innbøyd sølv spiss som ender i et kløverblad.

Leksvik kommunes flagg blir: I blått en innbøyd hvit spiss som ender i et kløverblad.