Godkjenning av våpen og flagg, Meråker kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1990-09-28-821
PublisertII 1990 313
Ikrafttredelse09.12.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forMeråker kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Meråker

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 28. september 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Meråker kommunestyres vedtak 26. mars 1990 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Meråker kommunes våpen blir: I rødt en sølv vogn.

Meråker kommunes flagg blir: I rødt en hvit vogn.