Godkjenning av våpen og flagg, Flatanger kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1990-10-12-826
PublisertII 1990 315
Ikrafttredelse09.12.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlatanger kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Flatanger

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 12. oktober 1990. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Flatanger kommunestyres vedtak 27. juni 1990 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Flatanger kommunes våpen blir: I grønt tre innbøyde sølv sparrer.

Flatanger kommunes flagg blir: I grønt tre innbyde hvite sparrer.