Delegering av myndighet til rådmannen etter alkohollova, Vindafjord kommune, ambulerande skjenkeløyve, Rogaland.

DatoFOR-1990-11-13-1221
PublisertII 1991 241
Ikrafttredelse30.11.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forVindafjord kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§1-12, LOV-1989-06-02-27-§4-1, LOV-1989-06-02-27-§4-2, LOV-1989-06-02-27-§4-5
Kunngjort
KorttittelDelegering etter alkohollova, Vindafjord

Vindafjord kommunestyre har 13. november 1990 vedtatt fylgjande: 

1.Kommunestyret opprettar 2 skjenkeløyve som ikkje er knytta til bestemt person eller skjenkestad. Jfr. § 4-5 i alkohollova ambulerende skjenkebevilgning.
2.Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gi skjenkeløyve i henhold til § 1-12 i alkohollova.
3.Skjenkeløyve som gjeld alle typar alkoholholdige drikker, kan berre gjelde skjenking til deltakarar i slutta lag. Jfr. § 4-2 i alkohollova.
4.Ambulerande skjenkeløyve kan berre gjevast til namngitt person. Jfr. § 4-1 i alkohollova.